Chevron Corporation

Chevron Corporation

Chevron Corporation – podstawowe informacje o firmie

Chevron Corporation jest amerykańską, międzynarodową korporacją, która działa w branży energetycznej i paliwowej. Jej siedziba mieści się w San Ramon w Kalifornii. Oddziały tej firmy znajdują się w ponad 180 krajach na świecie. Chevron Corporation zajmuje się przemysłem naftowym, gazowym i geotermalnym. Skupia się na produkcji, rafinacji, marketingu, transporcie, a także wytwarzaniu i sprzedaży chemikaliów oraz generowaniu energii. Koncern jest także zaangażowany w rozwój nowych technologii, np. w badania nad ogniwami paliwowymi.

Ta amerykańska korporacja daje pracę około 62 000 osobom. Jej obroty w 2010 roku osiągnęły 204 928 mld, zaś dochód wyniósł: 19 024 mld USD.

Chevron Corporation – historia

Historia Chevron Corporation sięga drugiej połowy XIX wieku. Wtedy to bowiem zostały odkryte złoża ropy naftowej w Pico Canynon, położonego na północ od Los Angeles (USA). Dzięki temu odkryciu w 1879 roku powołano do życia firmę Pacific Coast Oil Company, najstarszego przodka Chevronu. Jednym z osiągnięć tego amerykańskiego przedsiębiorstwa było wypuszczenie w 1985 roku na kalifornijskie wody pierwszego w Kalifornii tankowca, mogącego przetransportować aż 6500 baryłek ropy naftowej (trasa: Ventura – San Francisco).

Początkowo firma nosiła nazwę Standard Oil Co. (California), następnie przemianowano ją na Standard Oil Co. of California, w skrócie SoCal. W 1938 roku odkryła złoża ropy naftowej w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Sześć lat później powstała spółka Arabian American Oil Company (ARAMCO). Narodziła się ona ze przedsiębiorstwa należącego do SoCal-California -Arabian Standard Oil Company.

W 1948 roku koncern SoCal odkrył złoża ropy w Ghawar (do dziś największym złożem ropy naftowej na świecie). Jeszcze przed 1980 rokiem rząd Arabii Saudyjskiej wykupił wszystkie udziały w ARAMCO. W 1988 roku firma zmieniły swoją nazwę na Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). Rok 1984 przyniósł połączenie się SoCalu i Gulf Oil. Tak powstało Chevron Corporation.

W 1996 roku doszło do scalenia oddziału Chevronu odpowiedzialnego za gaz ziemny z korporacją NGC. Za 25% udziałów w NGC (późniejszego Dynegy Inc.) Chevron przetransferowała do tej korporacji procesy związane z wydobyciem gazu, obsługą i marketingiem. W 2001 roku zatwierdzono fuzję Chevronu i Texaco i powstało ChevronTexaco. Cztery lata później powrócono do nazwy Chevron. Firma ta w 2005 roku przejęła Unocal Corporation, dzięki czemu zwiększyła swoje rezerwy paliwowo-gazowe o około 15 procent. W 2011 roku przejęto korporację Atlas Energy.

Chevron Corporation – działalność

Chevron Corporation to lider w technologii gazyfikacji, przetwarzającej niskowartościowe surowce (takie jak np. pozostałości rafinacyjne) w czyste gazy syntetyczne. Korporacja ta ponadto zajmuje się rozwojem i upowszechnianiem zaawansowanych źródeł energii (np. ogniw paliwowych czy fotoelektrycznych, magazynowania wodoru). Marka Chevron zaangażowana jest również w ochronę środowiska naturalnego. Tworząc nowe technologie, redukuje ona zanieczyszczenia powietrza. Chroni także ekosystemy, dzięki wytwarzaniu mechanizmów oszczędzających energię.

Chevron Corporation w Polsce

Firma Chevron podjęła działalność w Polsce w 1992 roku (jeszcze jako Texaco). Powstało wówczas Texaco Marketing Poland. Jako pierwsza w Polsce zajęła się dystrybucją produktów smarnych i płynów eksploatacyjnych Texaco. W 1994 roku powołano do życia Texaco Polska Sp. z o.o. Spółka ta dodatkowo rozpoczęła tworzenie sieci stacji paliw. Pięć lat później powstała Texaco Lubricants Polska Sp. z o.o. W 2001 roku spółka ta stała się częścią Chevron Corporation, docenianego ze względu na swoich pracowników, osiągane wyniki i współpracę z partnerami. W 2010 roku powstała filia tego przedsiębiorstwa poszukująca gazu łupkowego w Polsce - Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o.

Chevron Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie skupia się na współpracy z lokalnymi społecznościami oraz firmach działających na lokalnych rynkach. Ponadto kładzie ona duży nacisk na bezpieczeństwo swoich pracowników i ochronę środowiska.