Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

Shell – struktura i działalność

Royal Dutch Shell jest brytyjsko-holenderskim koncernem petrochemicznym. Jego działania skupiają się na wydobywaniu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, następnie ich przesyłaniem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.

Logotypem firmy jest muszla. Przychody koncernu w 2007 roku wyniosły 355 miliardów dolarów, rok później zaś spadły z powodu kryzysu gospodarczego. W 2010 roku firma Shell zarobiła 4,1 mld USD.

Shell – zatrudnienie

Obszary zatrudnienia w koncernie Shell są różnorodne i obejmują takie dziedziny jak finanse, informatykę, zaopatrzenie, geologię, geofizykę, badania czy technologię.

Firma ta, będąca największym koncernem energetycznym na świecie, oferuje pełen pakiet usług związanych z dostarczaniem paliw oraz energii.

Shell – filozofia działania

Działania Royal Dutch Shell skupiają się na dostarczaniu energii potrzebnej do prosperowania społeczeństwa oraz łagodzeniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego, dzięki oferowaniu czystszych produktów (lepszych biopaliw, wydajniejszego paliwa, redukującego jednocześnie wydalanych zanieczyszczeń i gazu ziemnego spalanego przy niższej emisji zanieczyszczeń).

Firma Shell stała się jedną z pierwszych firm energetycznych, która zaczęła walczyć z istniejącymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznym. Jej zmagania ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego opierają się na ciągłym rozwoju technologii, biopaliw i paliw transportowych; zwiększeniu dostaw gazu ziemnego (jako źródła energii o niskiej emisji CO2); rozwijaniu rynku produktów i usług. Koncern Shell stara się chronić bioróżnorodność (przez np. zużywanie mniejszych ilości energii, wody czy innych surowców) i promuje ochronę środowiska.

Shell – zmiany organizacyjne

Obecnie struktura firmy zmieniana jest na Upstream Americas oraz Upstream International (na poziomie Exploration & Production- poszukiwanie i produkcja). Działy produktów ropy naftowej oraz chemikaliów pozostaną częścią linii Downstream.

Shell – historia firmy

Historia firmy Shell zaczęła się w 1833 roku. Wtedy to bowiem późniejszy założyciel koncernu - Marcus Samuel - otworzył w Londynie niewielki sklep z orientalnymi muszlami i antykami. Z czasem sklepik ten przeobraził się w przedsiębiorstwo handlowe Shell Transport & Trading Company.

Równolegle powstała także założona w Holandii firma Royal Dutch Petroleum Company (1890 r.). Zajmowała się ona eksploatacją złóż ropy naftowej na Sumatrze. Następnie w 1902 roku przedsiębiorstwo to zbudowało pierwszą w Holandii rafinerię ropy.

Pięć lat później powstał koncern Royal Dutch Shell Group. Wyniknęło to z fuzji angielskiej firmy handlowej Shell Transport & Trading Company i holenderskiej kompanii naftowej Royal Dutch Petroleum Company. Połączenie obu przedsiębiorstw nastąpiło w czasie gwałtownego wzrostu produktami naftowymi. Rok 1909 stanowił bowiem datę rozpoczęcia masowej produkcji samochodów.

Nowo powstały koncern naftowy świetnie się rozwijał. W 1914 roku Royal Dutch Shell Group zajmował się wydobywaniem ropy naftowej w kilkunastu miejscach na świecie (m.in. w USA, Rosji, Rumunii, Wenezueli, Egipcie i Trynidadzie). Firma Shell podjęła się dostarczenia paliwa do pierwszego lotu non-stop przez Atlantyk (1919 r.). Powstała także wówczas firma Shell Aviation Service, zajmująca się dostarczaniem paliwa i olejów dla lotnictwa.

Koncern Shell dynamicznie się rozwijał i powstały nowe szyby wydobywcze w Iraku, Turcji oraz na Borneo. W 1929 roku Royal Dutch Shell Group rozpoczął działalność w nowej dziedzinie - branży chemicznej. W 1938 roku firma Shell wydobyła ponad 10% światowych zasobów ropy naftowej (580 000 baryłek dziennie). Od tamtego momentu koncern ten stał się jedną z największych kompanii naftowych na świecie.

W latach 50. i 60. wzrosło zapotrzebowanie na produkty naftowe i wydobycie ropy. W owym czasie Shell dostarczał niemal 15% produktów olejowych na świecie. W latach 70. koncern zaczął odkrywać liczne złoża gazu ziemnego oraz ropy naftowej na obszarze Morza Północnego. Nastąpił wówczas gwałtowny wzrost cen ropy, zaś gaz ziemny zyskiwał coraz większą popularność. Połowę z 15% źródeł pobieranej energii pod koniec lat 70. dostarczał Shell i firmy dystrybucyjne, które z nim współpracowały.

Shell – ekologia

W latach 80. XX wieku Royal Dutch Shell skupił się na rozwoju zaawansowanych technologii i wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz usług. Zaangażował się jednocześnie w problematykę ochrony środowiska. Firma rozpoczęła sprzedaż paliwa bezołowiowego. Szybko stała się światowym liderem w tej dziedzinie. W latach 90. Shell nadal skupiał się na wydobywaniu, przetwarzaniu i sprzedaży produktów naftowych, mimo obniżenia cen ropy na światowych rynkach.

Obecnie firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, utrzymując swoją pozycję lidera w branży produktów naftowych. Pragnie ona uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu wzrastającego zapotrzebowania na energię, mając na względzie społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Shell w Polsce

Royal Dutch Shell prowadzi swoją działalność w Polsce od lat 20. XX wieku. Po 1945 roku przedstawicielstwo koncernu zajmowało się sprzedażą olejów i produktów chemicznych na polskim rynku. Lata 90. pozwoliły na rozwinięcie tej działalności, zwiększenie jej skali oraz rozwój firmy. Siedziba przedsiębiorstwa Shell Polska znajduje się w Warszawie. Obecnie w Polsce działa około 400 stacji Shell.