Koncern BP

Koncern BP

Koncern BP – podstawowe informacje

Koncern BP jest brytyjskim przedsiębiorstwem naftowym. Wcześniej znany był pod nazwami: British Petroleum oraz BPAmoco. Obecnie zajmuje on trzecią pozycję w rankingu największych przedsiębiorstw petrochemicznych na świecie (po ExxonMobil i Royal Dutch Shell). Zajmuje się wydobyciem i dystrybucją ropy naftowej, a także produktów petrochemicznych, gazu ziemnego oraz energii odnawialnej. Posiada także dział energii alternatywnej, inwestujący w energię wiatrową i słoneczną.

BP daje pracę ponad 100 000 osobom i posiada prawie 22 600 stacji paliwowych na całym świecie. Roczne jego obroty wynoszą ponad 300 miliardów dolarów. Wydobywa ropę i produkuje paliwa w 25 krajach na świecie, głównie w USA, Rosji, Ameryce Południowej, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej

Wizerunek tej brytyjskiej firmy został poważnie nadwerężony w 2010 roku. Wtedy to bowiem doszło do wycieku ropy na platformie wiertniczej BP. Doprowadziło to do katastrofy ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej. Koncern BP został obarczony całą odpowiedzialnością za tę katastrofę przez rząd amerykański. Firma przeznaczyła 20 miliardów dolarów na odszkodowania. Z tego powodu spółka straciła jedną trzecią swego przychodu z 2009 roku (13,9 mld USD) i w 2010 wyniósł on zaledwie 4,36 mld dolarów.

Koncern BP – historia

Historia tego brytyjskiego przedsiębiorstwa naftowego zaczęła się w 1901 roku. Wtedy to bowiem William Knox D’Arcy otrzymał od perskiego szacha zezwolenie na eksploatację nieodkrytych jeszcze złóż ropy naftowej. Poszukiwaniem złóż zajął się George Reynolds. 26 maja 1908 roku z ziemi dzisiejszego Iraku wytrysnęła ropa. W ciągu roku Angielsko-Perska Kompania Olejowa (potem koncern BP) stała się niewiarygodnie dochodowym interesem. W 1917 roku brytyjski Skarb Państwa sprzedał aktywa British Petroleum angielsko-perskiej kompanii.

I wojna światowa nie przyniosła strat Anglo-Persian Oil Company. W latach 20-tych XX wieku rozkwitł przemysł samochodowy i lotniczy, dzięki czemu spółka mogła liczyć na szybki rozwój. Zaczęto budować rafinerie, oddziały i stacje bunkrowania na Wyspach Brytyjskich, w Kanadzie, Afryce oraz Australii. Kiedy w 1935 roku Persja zmieniła się w Iran, spółka zaczęła istnieć pod nową nazwą: Anglo-Iranian Oil Company.

Wybuch II wojny światowej sprawił, że firma zaczęła eksploatować krajowe złoża ropy oraz zaczęła poszukiwać nowych. W latach 50-tych rząd brytyjski wprowadził blokadę handlową z Iranem ( na skutek przemian polityczno-gospodarczych w tym kraju). W 1953 roku doszło do porozumienia z nowym rządem irańskim. Od tej pory wydobyciem ropy naftowej na terenie Iranu miały zająć się międzynarodowe konsorcja, m.in. Standard Oil Indiana (Amoco). Angielsko-irańska spółka posiadała 40% udziałów. W 1954 roku zarząd firmy zmienił jej nazwę na British Petroleum.

Spółka zaczęła poszukiwania nowych złóż ropy, podczas których natrafiono na jeden z największych zbiorników ropy w historii - na Alasce (1969 r.). W latach 70. nastąpiła nacjonalizacja złóż ropy naftowej w regionie Iranu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Abu Dhabi oraz Kataru. BP musiało zacząć szukać innych złóż. W 1987 roku doszło do całkowitej prywatyzacji spółki i przeprowadzono jej całkowitą reorganizację dotyczącą przede wszystkim poszukiwania, udoskonalania, transportu i sprzedaży paliw. W związku z silną konkurencją w branży energetycznej doszło do fuzji koncernów BP i Amoco. Tak narodziło się BP Amoco. Wkrótce do tego połączenia dołączyły: ARCO, Castrol i niemiecki Aral. W 2000 roku firma BP wprowadziła nowy logotyp: zielono-żółto-biały Helios, symbolizujący energię.

Koncern BP – filozofia działania

Koncern BP jest mocno zaangażowany w ochronę środowiska naturalnego. W ofercie firmy istnieje cała gama czystszych paliw. Stacje BP projektuje się zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Spółka ta uczy jak zarabiać pieniądze dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań w średnich i małych przedsiębiorstwach (w ramach programu Czysty Biznes). BP w Polsce współorganizuje także akcję Pola Nadziei, której celem jest pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie hospicjów. Koncern silnie angażuje się we wspieranie kultury, sztuki oraz edukacji.

Firma BP zarządza nie tylko siecią paliw, ale jest także dostawcą gazu płynnego, olejów, smarów oraz produktów polimerowych i asfaltowych.

Koncern BP w Polsce

Przedsiębiorstwo BP rozpoczęło swoją działalność na polskim rynku we wrześniu 1991 roku, inwestując w nasz kraj ponad 800 milionów USD. Początkowo prowadzono w jego ramach tylko biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Pierwszą stację benzynową BP w Polsce otwarto 5 sierpnia 1995 roku. Dziś firma BP jest w posiadaniu największej sieci stacji wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. BP zatrudnia w naszym kraju ponad 3 000 osób w kilku działach.

Kodeks postępowania BP w Polsce opiera się na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, skupiającym się na trosce o ludzi, ochronie środowiska naturalnego, a także na bezpieczeństwie.